Waarom kiezen voor 1B?

Als je kiest voor de instap in de B-stroom en later voor een BSO-studierichting, ben je minder sterk in het verwerken van het theoretisch deel van het lessenpakket. Je verwerkt de leerstof via praktijkgerichte vakken zoals techniek .... Het duidelijkste voorbeeld hiervan zijn de stages in de derde graad. Je hebt ook nood aan begeleiding bij de verwerking van de leerstof, vandaar dat we met kleinere klasgroepen werken. 

Wie voor een BSO-studierichting kiest, gaat voor finaliteit. Dit betekent dat je op het einde van de opleiding klaar bent voor de arbeidsmarkt. 

 

Wie kan er starten in deze richting?

Heb je een getuigschrift bereikte doelen? Dan kan je starten in 1B.

 

Wat leer je in deze richting?

De basisvorming in het 1ste leerjaar B is voor alle Vlaamse scholen hetzelfde. In onze ontdekkingsmodule kan je je talenten verder ontwikkelen. Je kan ook kiezen voor extra ondersteuning Frans, Nederlands of Wiskunde. 

 

Lessentabel

   
Algemene vorming  27 u
Beeld 1 u
Godsdienst 2 u
Lichamelijke opvoeding 2 u
Maatschappelijke vorming 3 u
Moderne Vreemde Talen
* Engels
* Frans

1 u
2 u
Muziek 1 u
Nederlands 4 u
Techniek 4 u
Wetenschappen 3 u
Wiskunde 4 u
Ontdekkingsmodule 5 u 
Klasuur 1 u
ICT 1 u
Steam-projecten (STEM & Artistieke vorming) 1 u
Keuzevakken* 2 u
Remediëring  
Frans  
Nederlands  
Wiskunde  
Totaal 32 u

* Kies 2 keuzevakken uit de module remediëring

 

Wat na deze richting?

Als je geslaagd bent voor 1B, dan behaal je het getuigschrift basisonderwijs.

Je kan dan:

  • overstappen naar 1A als je later graag zou verder studeren;
  • overgaan naar 2B als je graag een job wilt leren.