Lessentabel

  7KZ 7TBZ
Algemene vorming    
Frans 2 u 2 u
Godsdienst 2 u 2 u
Lichamelijke opvoeding 2 u 2 u
Project algemene vakken 4 u 4 u
Specifieke vorming    
Expressie 2 u 2 u
Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige   10 u
Kinderzorg 10 u  
Stage 10 u 10 u
Totaal 34 u 34 u
     

De stage wordt ingericht in drie periodes van telkens vier aaneensluitende weken. De lessen vervallen in deze perioden. In de overige weken worden de lessen ingericht. Het aantal lesuren wordt dan met 1,5 vermenigvuldigd.