Lessentabel

  7KAG   7WET
Algemene vorming      
Engels 2 u   2 u
Frans 2 u   2 u
Godsdienst 2 u   2 u
Lichamelijke opvoeding 2 u   2 u
Project algemene vakken 4 u   4 u
Specifieke vorming      
Business support 10 u    
Visual merchandising     4 u
Winkelbeheer     6 u
Stage* 10 u   10 u 
Totaal 32 u   32 u

*De stage wordt wekelijks georganiseerd met acht uren per stagedag. De overige twee uren worden ingericht in twee periodes van telkens een week waarin de andere lessen vervallen.