Lessentabel 2de graad BSO

  KA/VK   VV
  3 4   3 4
Algemene vorming          
Engels 3 u 3 u      
Frans 4 u 4 u   2 u 2 u
Godsdienst 2 u 2 u   2 u 2 u 
Lichamelijke opvoeding 2 u 2 u   2 u  2 u 
Project algemene vakken 6 u 6 u   6 u 6 u 
Informatica       1 u 1 u 
Specifieke vorming          
Nederlands Communicatieve vaardigheden 2 u 2 u      
Administratie en retail 11 u 11 u      
Plastische opvoeding 2 u 2 u   2 u 2 u 
Muzikale opvoeding       1 u 1 u
Verzorging-voeding       16 u 16 u
Totaal 32 u 32 u   32 u 32 u