Lessentabel 3de graad TSO

  BI    HA   ST   GWW
  5 6   5 6   5 6   5 6
Algemene vorming                      
Aardrijkskunde 1 u 1 u   1 u 1 u   1 u 1 u   1 u 1 u
Duits       3 u 2 u   4 u 3 u      
Engels 3 u 3 u   3 u 3 u   4 u 4 u   2 u 2 u
Frans 3 u 3 u   4 u 4 u   5 u 5 u   2 u 2 u
Geschiedenis 1 u 1 u   1 u 1 u   1 u 1 u   1 u 1 u
Godsdienst 2 u  2 u   2 u 2 u   2 u 2 u    2 u 2 u
Lichamelijke opvoeding 2 u 2 u   2 u 2 u   2 u 2 u   2 u 2 u
Natuurwetenschappen 1 u 1 u   1 u 1 u   1 u 1 u      
Nederlands 3 u 3 u   3 u 3 u   3 u 3 u   3 u 3 u
Wiskunde 4 u 4 u   3 u 3 u   2 u 2 u   2 u 2 u
Specifieke vorming                      
Bedrijfseconomie 7 u 6 u   10 u 10 u            
Toegepaste informatica 6 u 6 u                  
Nederlands - Zakelijke communicatie             2 u 2 u      
Secretariaat             6 u 6 u      
Stage/seminaries*                      
Gezondheid en welzijn                   3 u 3 u
Psychologie en pedagogiek                   3 u 3 u
Toegepaste biologie                   3 u 3 u
Toegepaste chemie                   2 u 2 u
Toegepaste fysica                   1 u 1 u
Stage/seminaries**                   6 u 6 u
Totaal 33 u 34 u   33 u 34 u   33 u 34 u   32 u 33 u
                       

*De stage wordt ingericht in een periode van twee aaneensluitende weken. De lessen vervallen in deze periode.

** De stage wordt ingericht in twee periodes van telkens twee aaneensluitende weken. De lessen vervallen in deze perioden. In de overige weken worden de lessen ingehaald.