Waarom kiezen voor 2BVL?

Na het eerste leerjaar B stap je over naar het beroepsvoorbereidend leerjaar. Hierbij kan je kiezen uit enkele beroepenvelden. De beroepenvelden betekenen geen specifieke keuze voor een bepaald 

beroep, maar zijn een verkenning om in de 2de  graad een keuze te maken. 

Naast de gemeenschappelijke vorming biedt onze school de combinatie aan van de beroepenvelden:

  • Kantoor en verkoop,
  • Verzorging-voeding. 

 

Wie kan er starten in deze richting?

  • je hebt 1A of 1B gevolgd;
  • je wordt 14 voor eind december. 

 

Wat leer je in deze richting?

In kantoor en verkoop besteed je veel aandacht aan:

  • handel,
  • administratie,
  • verkoop.

Je leert ook beter werken met verschillende computerprogramma’s en vervolmaakt je vingervaardigheid op het toetsenbord. Daarnaast is een grote inzet voor taal noodzakelijk: je oefent het keurige gebruik van het Nederlands en ook in het Frans moet je je behoorlijk uit de slag kunnen trekken. 

Je droomt ervan op een kantoor of in een winkel te werken of receptionist te worden.

In het beroepenveld Verzorging-voeding zijn de leerinhouden gericht op de zorg voor de leef- en woonsituatie van de mens en op de zorg voor gezonde voeding. 

Je droomt ervan te werken in een kinderdagverblijf, met bejaarden, met gehandicapten of als gezinshulp. 

De evaluatie gebeurt als volgt:

  • een keer per maand rapport (behalve de vakken aangeduid met een *);
  • drie keer per jaar attituderapport;
  • drie keer per jaar examen van de meeste vormingsvakken.

 

Lessentabel

  2BVL
Algemene vorming  
Godsdienst 2 u
Leefsleutels voor jongeren 1 u
Lichamelijke opvoeding* 2 u
Maatschappelijke vorming 2 u
Muzikale opvoeding* 1 u
Natuurwetenschappen 2 u
Plastische opvoeding* 1 u
Wiskunde 3 u
Talenvorming  
Frans 2 u
Nederlands 5 u
Beroepenveld Kantoor en verkoop  
Computervaardigheden 2 u
Initiatie in de administratie en verkoop 2 u
Beroepenveld Verzorging-voeding  
Personenzorg 2 u
Zorg voor leef- en woonsituatie 2 u
Zorg voor voeding 3 u
Totaal 32 u

 

Wat na deze richting?

In het derde jaar moet je een keuze maken uit de twee beroepenvelden. Je kan dan kiezen voor: