Waarom kiezen voor deze richting?

Deze opleiding bereidt jou voor op complexe zorgsituaties en op zelfstandig en teamgericht werken.

 

Wie kan er starten in deze richting?

Je kan instappen:

  • als je het studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs bezit, uitgereikt in een studierichting van het beroepssecundair onderwijs die overeenstemmend is, met name Verzorging;
  • als je het diploma secundair onderwijs bezit, uitgereikt in een studierichting van het technisch secundair onderwijs die overeenstemmend is, met name Jeugd- en gehandicaptenzorg, Gezondheids- en welzijnswetenschappen, Sociale en technische wetenschappen.

 

Wat leer je in deze richting?

Vanuit een hedendaagse globale visie op de mens werk je aan het welbevinden van elke bejaarde. Je hebt respect voor hun persoonlijkheid en kan je inleven in zijn/haar gedachten en gevoelens.

Wij willen jou tegelijk polyvalent, flexibel en weerbaar maken. Al deze attitudes maken je uiteindelijk beroepsvaardig, met inzicht en kennis niet enkel van de gepaste leerinhouden maar evenzeer van een correcte beroepshouding.

 

Lessentabel

  7KZ
Algemene vorming  
Godsdienst 2 u
Lichamelijke opvoeding 2 u
Project algemene vakken 4 u
Talenvorming  
Frans 2 u
Specifieke vorming  
Expressie 2 u
Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige 10 u
Stage 10 u
Totaal 34 u

De stage wordt ingericht in drie periodes van telkens vier aaneensluitende weken. De lessen vervallen in deze perioden. In de overige weken worden de lessen ingericht. Het aantal lesuren wordt dan met 1,5 vermenigvuldigd. 

 

Wat na deze richting?

Naast de gespecialiseerde opleiding behaal je ook het diploma secundair onderwijs. 

Na het volgen van deze richting kan je:

  • een job zoeken als zorgkundige in rust- en verzorgingstehuizen, diensten voor thuiszorg, dagcentra ... ;
  • verder studeren in een beperkte waaier van hogere studies als je een gemotiveerde en bekwame student bent.

Meer info vind je op Onderwijskiezer