Waarom kiezen voor deze richting?

Als je voor deze studierichting kiest, moet je zowel interesse en aanleg hebben voor natuurwetenschappen als voor menswetenschappen. Bovendien oefen je ook je creativiteit en praktische vaardigheden.

 

Wie kan er starten in deze richting?

Je kan instappen in het 1ste leerjaar van de 2degraad:

  • als je als regelmatige leerling geslaagd bent voor het 2de leerjaar van de 1ste graad.
  • als je als regelmatige leerling geslaagd bent voor het 1ste leerjaar van de 2de graad van het algemeen, het technisch of het kunstsecundair.

 

Wat leer je in deze richting?

In het vak Integrale opdrachten werk je zes uur per week individueel en in groep om een praktische opdracht uit te werken in verband met natuurwetenschappen, sociale wetenschappen en voeding. 

Je ontwikkelt heel wat competenties (kennis en vaardigheden) op een actieve en zelfstandige manier, ook door het gebruik van allerlei ICT-toepassingen. Zo wordt je opleiding nog realistischer, concreter en meer toekomstgericht. 

 

Lessentabel

  3STW 4STW
Algemene vorming    
Aardrijkskunde 1 u 1 u
Geschiedenis 1 u 1 u
Godsdienst 2 u 2 u
Informatica 1 u 1 u
Lichamelijke opvoeding 2 u 2 u
Wiskunde 3 u 3 u
Talenvorming    
Engels 2 u 2 u
Frans 3 u 3 u
Nederlands 4 u 4 u
Specifieke vorming    
Integrale opdrachten 6 u 6 u
Natuurwetenschappen 4 u 4 u
Sociale wetenschappen 3 u 3 u
Totaal 32 u 32 u

 

Wat na deze richting?

De 2de graad Sociale en technische wetenschappen bereidt je goed voor op de studierichting Gezondheids- en welzijnswetenschappen in de 3de graad, die op haar beurt vakkennis biedt en maatschappelijk vormend werkt, zodat je na het secundair onderwijs heel wat richtingen kan volgen: onderwijs, gezondheidszorg, de sociale sector, de distributiesector en de technische sector.