Waarom kiezen voor deze richting?

Als je kiest voor de studierichting Verzorging beschik je over een doe-mentaliteit en heb je een sterke interesse voor de mens in al zijn facetten. 

 

Wie kan er starten in deze richting?

Je kan instappen in het 1ste leerjaar van de 3de graad:

 • als je als regelmatige leerling geslaagd bent voor het 2de leerjaar van de 2de graad.

Je kan instappen in het 2de leerjaar van de 3de graad:

 • als je geslaagd bent voor het 1ste leerjaar van de 3de graad secundair onderwijs, gevolgd in een studierichting van het studiegebied Personenzorg;
 • als je geslaagd bent voor het 1ste leerjaar van de 3de graad van het technisch secundair onderwijs in een studierichting die overeenstemmend is.

 

Wat leer je in deze richting?

Doelstellingen van deze richting zijn:

 • kwaliteitsvolle zorg verlenen zowel aan kinderen als aan ouderen, rekening houdend met de totale mens;
 • deskundig omgaan met collega’s en kunnen werken in teamverband;
 • respectvol omgaan met de familie van de zorgvragers;
 • het beroepsgeheim toepassen;
 • inzicht verwerven in de ontwikkeling van het jonge kind;
 • inzicht verwerven in het proces van het ouder worden;
 • eigen creatieve, expressieve en animatieve mogelijkheden ontdekken en verder ontwikkelen. 

 

Lessentabel

  5VZO 6VZO
Algemene vorming    
Godsdienst 2 u 2 u
Lichamelijke opvoeding 2 u 2 u
Muzikale opvoeding -- 1 u
Plastische opvoeding 1 u --
Project algemene vakken 4 u 4 u
Talenvorming    
Frans 2 u 2 u
Specifieke vorming    
Verzorging 12 u 12 u
Stage 10 u 10 u
Totaal 33 u 33 u

De stage wordt ingericht in vijf periodes van telkens twee aaneensluitende weken. De lessen vervallen in deze perioden. In de overige weken worden de lessen ingericht. Het aantal lesuren wordt dan met 1,5 vermenigvuldigd. 

 

Wat na deze richting?

Na het volgen van deze richting kan je:

 • je specialiseren in een 7de Specialisatiejaar B.S.O. Kinderzorg, Begeleider in de Kinderopvang, Thuis- en bejaardenzorg, Zorgkundige ... ;
 • verder studeren in het hoger beroepsonderwijs verpleegkunde en zo je kennis verdiepen in verschillende toepassingsgebieden: Algemene Gezondheidszorg, Geestelijke Gezondheidszorg en Ouderenzorg/Thuiszorg.

 Meer info vind je op Onderwijskiezer.