Waarom kiezen voor deze richting?

Als je voor deze richting kiest, besef je dat de studie van en de omgang met de mens als totale persoon centraal staat. Vier aspecten verenigen zich in deze totale persoonlijkheid: 

 • fysiek,
 • psychisch,
 • sociaal,
 • spiritueel.  

De richting biedt zowel een degelijke theoretische onderbouw voor verdere studies in het hoger onderwijs als de onmiddellijke training van beroepshoudingen om na het hoger onderwijs in de gezondheids- en welzijnssector tewerkgesteld te worden. Bovendien kennen deze beroepen een grote vraag op de arbeidsmarkt! 

 

Wie kan er starten in deze richting?

Als je instapt vanuit de 2de graad Sociale en technische wetenschappen, beschik je over de fundamenten van de specifieke vakken en over de wetenschappelijke basis, nodig in deze studierichting. 

Instappen vanuit een andere studierichting uit de 2de graad ASO of TSO kan evenzeer, maar is niet de logische schoolloopbaan. We verwachten van jou dan veel inzet om achterstand in wetenschappen bij te benen. 

 

Wat leer je in deze richting?

Je krijgt een brede basisvorming met vier doorslaggevende componenten: 

 • wetenschappen: toegepaste biologie, toegepaste chemie en toegepaste fysica laten je toe vanuit praktisch werk tot kennis te komen en de theorie in de praktijk te integreren 
 • psychopedagogiek: psychologisch denkkader en ontwikkeling 
 • gezondheid en welzijn: naast theoretische vorming leer je zorgende vaardigheden in de praktijk 
 • stages/seminaries: oefenen van kennis, attitudes en sociale vaardigheden binnen de sector van gezondheids- en welzijnszorg in een werkelijkheidsgetrouw kader; seminarie omvat studiebezoeken, projectwerk, reflecteren over eigen functioneren… .

Zowel in stage als seminaries worden leerlingen sterk individueel begeleid. 

Deze studierichting wil: 

 • je voorbereiden op verdere studies via een degelijke theoretische onderbouw (vooral wetenschappen en psychopedagogiek) 
 • je trainen in persoonsgerichte beroepshoudingen 
 • je leren te reflecteren over eigen functioneren in doe-gerichte situaties 

Meer info vind je op Onderwijskiezer

 

Lessentabel

  5GWW 6GWW
Algemene vorming    
Aardrijkskunde 1 u 1 u
Geschiedenis 1 u 1 u
Godsdienst 2 u 2 u
Lichamelijke opvoeding 2 u 2 u
Wiskunde 2 u 2 u
Talenvorming    
Engels 2 u 2 u
Frans 2 u 2 u
Nederlands 3 u 3 u
Specifieke vorming    
Gezondheid en welzijn 3 u 3 u
Psychologie en pedagogiek 3 u 3 u
Stage/seminaries 6 u 6 u
Toegepaste biologie 3 u 3 u
Toegepaste chemie 2 u 2 u
Toegepaste fysica 1 u 1 u
Totaal 32 u 33 u

De stage wordt ingericht in twee periodes van telkens twee aaneensluitende weken. De lessen vervallen in deze perioden. In de overige weken worden de lessen ingehaald.

 

Wat na deze richting?

Na het volgen van deze richting kan je: 

 • verder studeren in een professionele bachelor:
  • in de gezondheidszorg: bv. verpleegkunde, ergotherapie, logopedie, voedings- en dieetkunde …;
  • in onderwijs: bv. kleuteronderwijs, lager onderwijs, secundair onderwijs;
  • in sociaal-agogisch werk: bv. graduaat orthopedagogie, maatschappelijk werker, assistent in de psychologie.
 • verder studeren in het hoger beroepsonderwijs: bv. verpleegkunde, psychiatrische verpleegkunde 
 • je specialiseren via een 7de jaar TSO (bv. leefgroepenwerking, internaatswerking) of een 7de jaar BSO (bv. kinderzorg, thuis- en bejaardenzorg).

 

Slaagkansen bij verder studeren

Bron: Het Nieuwsblad, Bert Heyvaert, Welke middelbare studie geeft de beste slaagkans voor later?, 03/09/2013. Internet, 22/07/2014, (http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20130902_00721447#cijfers)