Waarom kiezen voor deze richting?

Je wordt opgeleid om het beroep van onthaalmedewerker of commercieel medewerker binnendienst uit te voeren in diverse contexten bv. groothandel, showroom, balie, beurzen en dienstverlenende organisaties zoals musea, bibliotheken of ziekenhuizen.

 

Wie kan er starten in deze richting?

Je kan instappen: 

  • als je het diploma secundair onderwijs bezit, uitgereikt in een studierichting van het technisch secundair onderwijs die overeenstemmend is; 
  • als je het studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs bezit, uitgereikt in een studierichting van het beroepssecundair onderwijs die overeenstemmend is (Kantoor BSO). 

 

Wat leer je in deze richting?

De vorming in dit specialisatiejaar bestaat uit twee componenten:

  • een communicatieve component met aandacht voor een praktische kennis van communicatieve vaardigheden Nederlands, Frans en Engels;
  • een bedrijfsgerichte component met aandacht voor de integratie van verschillende softwarepakketten, het opvolgen van klanten/leveranciers en orderverwerking binnen een ERP-omgeving, verkooptechnieken, klantenservice en klachtenbehandeling, verkoop in de showroom en aan de balie, het ondersteunen van e-commerce. 

 

Actieve werkvormen, werken in de oefenfirma, begeleid zelfstandig leren, gastcolleges en studiebezoeken bieden jou een rijke leeromgeving. De stage zorgen voor de nodige praktijkervaring in de bedrijfswereld. De stageplaatsen worden gekozen in functie van het studierichtingsprofiel. 

Lessentabel

  7KAG
Algemene vorming  
Godsdienst 2 u
Lichamelijke opvoeding 2 u
Project algemene vakken 4 u
Talenvorming  
Engels 2 u
Frans 2 u
Specifieke vorming  
Business support 10 u
Stage 10 u
Totaal 32 u

De stage wordt wekelijks georganiseerd met acht uren per stagedag.

De overige twee uren worden ingericht in twee periodes van telkens een week waarin de andere lessen vervallen.

 

Wat na deze richting?

Naast de gespecialiseerde opleiding behaal je ook het diploma secundair onderwijs.

Na het volgen van deze richting kan je:

  • een job zoeken als administratief bediende, commercieel medewerker, medewerker boekhouding, receptionist ...;
  • verder studeren in een beperkte waaier van hogere studies als je een bekwame en gemotiveerde student bent.

Meer info vind je op Onderwijskiezer