Waarom kiezen voor deze richting?

De vorming in de tweede graad BSO Kantoor en tweede graad BSO Verkoop is identiek. De keuze tussen Kantoor en Verkoop gebeurt pas na het 4de jaar. 

In de tweede graad Kantoor - Verkoop maak je kennis met de administratie (kantoor) en de retail (verkoop).

 

Wie kan er starten in deze richting?

Je kan instappen in het 1ste leerjaar van de 2de graad: 

  • als je geslaagd bent voor het 2de leerjaar van de 1ste graad of het beroepsvoorbereidend leerjaar;
  • als je uiterlijk op 31 december volgend op de aanvang van het schooljaar de leeftijd van 16 jaar bereikt. 

Je kan instappen in het 2de leerjaar van de 2de graad:

  • als je geslaagd bent voor het 1ste leerjaar van de 2de graad.

 

Wat leer je in deze richting?

 Je leert onder begeleiding: 

  • ondersteunende secretariële activiteiten uitvoeren (telefoneren, post en mails behandelen, tienvingerblind typen …); 
  • ondersteunende boekhoudkundige taken uitvoeren (handelsdocumenten verwerken en klasseren, facturen verwerken …); 
  • goederen in ontvangst nemen en verkoopsklaar maken; 
  • verkopen en service verlenen. 

Daarnaast leer je zowel in de kantoorklas als in de verkoopklas vlot met de computer werken: 

  • invoer en opmaak van teksten (tekstverwerking), van cijfers (rekenblad), van adresgegevens (databank); 
  • de aanmaak en opmaak van eenvoudige presentaties en het aanpassen van multimediaal materiaal (foto’s, filmpjes …). 

Tevens leer je ook de basisvaardigheden voor een vlotte communicatie in het Nederlands, Frans en Engels. De vorming gebeurt vooral via de interne werkplek in de school, aangevuld met o.a. bedrijfsbezoeken. 

  

Lessentabel

  3KA
3VK
4KA
4VK
Algemene vorming    
Godsdienst 2 u 2 u
Lichamelijke opvoeding 2 u 2 u
Project algemene vakken 6 u 6 u
Talenvorming    
Engels 3 u 3 u
Frans 4 u 4 u
Specifieke vorming    
Nederlands communicatieve vaardigheden 2 u 2 u
Administratie en retail 11 u 11 u
Plastische opvoeding 2 u 2 u
Totaal 32 u 32 u

 

Wat na deze richting?

Na de 2de graad kan je kiezen tussen: