Waarom kiezen voor deze richting?

Deze afdeling is iets voor jou als je aanleg hebt voor talen en een levendige belangstelling om die taalkennis voortdurend te verhogen. De richting Handel-talen wil jou voorbereiden op een functie in handel en administratie. Het is een doorstroomrichting; dit betekent dat je wordt opgeleid om in het hoger onderwijs verder te studeren.

 

Wie kan er starten in deze richting?

Je kan instappen in het 1ste leerjaar van de 2de graad:

  • als je als regelmatige leerling geslaagd bent voor het 2de leerjaar van de 1ste graad.

Je kan instappen in het 2de leerjaar van de 2de graad:

  • als je als regelmatige leerling geslaagd bent voor het 1ste leerjaar van de 2de graad van het algemeen, het technisch of het kunstsecundair onderwijs .

 

Wat leer je in deze richting?

Naast een secretariaatsopleiding door de vakken informatica en bedrijfseconomie vervolmaak je je kennis van Frans en Engels en krijg je ondertussen een behoorlijke basiskennis Duits. 

 

Lessentabel

 

  3HT 4HT  
Algemene vorming      
Aardrijkskunde 1 u 1 u  
Geschiedenis 1 u 1 u  
Godsdienst 2 u 2 u  
Lichamelijke opvoeding 2 u 2 u  
Natuurwetenschappen 2 u 2 u  
Wiskunde 3 u 3 u  
Talenvorming      
Duits 1 u 2 u  
Engels 4 u 4 u  
Frans 5 u 5 u  
Nederlands 5 u 4 u  
Specifieke vorming      
Bedrijfseconomie 3 u 3 u  
Informatica 3 u 3 u  
Totaal 32 u 32 u  

 

Wat na deze richting?

Zowel de secretariaatsopleiding als de taalvakken worden in de derde graad in de studierichting Secretariaat-talen verder uitgebouwd.