Waarom kiezen voor deze richting?

De afdeling Handel is iets voor jou als je belangstelling hebt voor het bedrijfsleven. Deze richting wil jou voorbereiden op een functie in handel en administratie, na verdere studies in het hoger onderwijs.

 

Wie kan er starten in deze richting?

Je kan instappen in het 1ste  leerjaar van de 2de graad:

  • als je als regelmatige leerling geslaagd bent voor het 2de  leerjaar van de 1ste graad.

Je kan instappen in het 2de  leerjaar van de 2de graad:

  • als je als regelmatige leerling geslaagd bent voor het 1ste leerjaar van de 2de graad van het algemeen, het technisch of het kunstsecundair onderwijs.

 

Wat leer je in deze richting?

Naast de algemene vorming en de taalvakken besteed je heel wat aandacht aan bedrijfseconomie en het efficiënt leren werken met verschillende administratieve computerprogramma’s. 

In het vak bedrijfseconomie krijg je een uitgebreide studie van de dubbele boekhouding van een KMO. Je leert een basiswoordenschat van commerciële begrippen, je maakt kennis met de afdelingen van een bedrijf, je leert de administratieve documentenstroom tussen die afdelingen kennen en verricht eenvoudige verkoopactiviteiten. 

In het vak informatica gebruik je een tekstverwerker, een rekenblad, een gegevensbeheerprogramma en een presentatiepakket in functie van eenvoudige administratieve toepassingen. Je leert analytisch denken met het oog op programmeren in de 3de  graad Boekhouden-informatica. 

Deze kennis, vaardigheden en attitudes verwerf je op een concrete wijze en praktijkgericht. We besteden veel aandacht aan:

  • vakdoorbrekende projecten,
  • begeleid zelfstandig leren,
  • groepswerk,
  • contact met het lokale bedrijfsleven. 

 

Lessentabel

  3HA 4HA
Algemene vorming    
Aardrijkskunde 1 u 1 u
Geschiedenis 1 u 1 u
Godsdienst 2 u 2 u
Lichamelijke opvoeding 2 u 2 u
Natuurwetenschappen 2 u 2 u
Wiskunde 4 u 4 u
Talenvorming    
Engels 2 u 2 u
Frans 4 u 4 u
Nederlands 5 u 4 u
Specifieke vorming    
Bedrijfseconomie 6 u 6 u
Informatica 3 u 4 u
Totaal 32 u 32 u

 

Wat na deze richting?

In de 3de graad kan je kiezen voor Handel (commercieel-administratief) of Boekhouden-informatica