Waarom kiezen voor deze richting?

De studierichting Secretariaat-talen bereidt jou voor op de vele  secretariaatsfuncties van het bedrijfsleven en de administratieve diensten.  Het accent ligt er op de communicatie, meer bepaald op het praktische en zakelijke taalgebruik. 

 

Wie kan er starten in deze richting?

Meestal stap je in na een 2de graad Handel-talen, wat een logische overgang is. Een sterke interesse voor de moderne vreemde talen, vaardig zijn met computerpakketten voor tekstverwerking, rekenblad en gegevensverwerking en zin voor orde, organisatie en onthaal zijn nodig om te slagen in deze richting. 

Je kan ook instappen vanuit de 2de graad ASO of een andere studierichting van de 2de graad TSO. Wij verwachten dan van jou heel veel inzet om eventuele achterstand in talen en computervaardigheden bij te benen via een aangepast inhaalprogramma. 

 

Wat leer je in deze richting?

Je krijgt een doorgedreven training in lees- en luistervaardigheid, schrijf- en spreekvaardigheid in het Nederlands, Frans, Engels en Duits

Het vak Secretariaat verschaft een grondig inzicht in de administratieve organisatie van een onderneming. Tekstverwerking en Toegepaste informatica zijn hierbij niet weg te denken. 

Via bedrijfsbezoeken, gastcolleges en een blokstage maak je kennis met de bedrijfswereld. In de loop van de twee jaren werk je ook aan een geïntegreerde proef waarin verschillende projecten en de stage aan bod komen 

 

Lessentabel

  5ST 6ST
Algemene vorming    
Aardrijkskunde 1 u 1 u
Geschiedenis 1 u 1 u
Godsdienst 2 u 2 u
Lichamelijke opvoeding 2 u 2 u
Natuurwetenschappen 1 u 1 u
Wiskunde 2 u 2 u
Talenvorming    
Duits 4 u 3 u
Engels 4 u 4 u
Frans 5 u 5 u
Nederlands 3 u 3 u
Specifieke vorming    
Nederlands - Zakelijke communicatie 2 u  2 u
Secretariaat 6 u 6 u
Stage --  
Totaal 33 u 34 u

De stage wordt ingericht in een periode van twee aaneensluitende weken.

 

Wat na deze richting?

De afgestudeerden van deze richting zijn vlot in stijl en voorkomen, hebben heel wat ervaring in onthaal- en secretariaatswerk en beschikken over een vlotte talenkennis.

  • verder studeren in een professionele bachelor in office management, toerisme, event management, communicatiemanagement, lerarenopleiding (kleuter, lager, secundair) … ;
  • je specialiseren en/of vaardigheden verbreden via verschillende 7de specialisatiejaren in het studiegebied Handel TSO  (vb. medico-sociale administratie, administratie vrije beroepen …) ;
  • na je voortgezette studie een job zoeken als secretaris of secretaresse, receptionist, administratief medewerker, medewerker communicatie ... .

 Meer info vind je op Onderwijskiezer.

 

Slaagkansen bij verder studeren

Bron: Het Nieuwsblad, Bert Heyvaert, Welke middelbare studie geeft de beste slaagkans voor later?, 03/09/2013. Internet, 22/07/2014, (http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20130902_00721447#cijfers)