Waarom kiezen voor deze richting?

In de 3de graad BSO Verkoop bouw je de competenties van Retailmedewerker verder uit. Je leert deze competenties zelfstandig te verwerven binnen een complexere commerciële context. Daarnaast krijg je de aanvullende module Visual merchandising. 

 

Wie kan er starten in deze richting?

Je kan instappen in het 1ste leerjaar van de 3de graad:

  • als je als regelmatige leerling geslaagd bent voor het 2de leerjaar van de 2de graad.

Je kan instappen in het 2de leerjaar van de 3de graad:

  • als je als regelmatige leerling geslaagd bent voor het 1ste leerjaar van de 3de graad beroepssecundair onderwijs in dezelfde studierichting of een andere studierichting van hetzelfde studiegebied;
  • als je als regelmatige leerling geslaagd bent voor het 1ste leerjaar van de 3de graad van het technisch secundair onderwijs in een studierichting die overeenstemmend is, nl. Boekhouden-informatica, Handel en Secretariaat-talen. 

 

Wat leer je in deze richting?

De vorming in de derde graad BSO Verkoop bestaat uit 4 vormingsonderdelen: 

  • Een communicatieve vorming waarin de praktische aspecten van zakelijke communicatie in het Nederlands, Frans en Engels worden aangebracht. 
  •  Een commerciële vorming via de doelstellingen van de basismodule “Retailmedewerker” waarin zowel het adviseren, verkopen en service verlenen aan de klant centraal staat naast de ontwikkeling van een commercieel aantrekkelijke artikelpresentatie in de winkel. 
  • Een aanvullende vorming waarin competenties rond Visual merchandising worden aangeleerd. 
  • Een verdere diepgaande en geïntegreerde ICT-vorming. 

De vorming gebeurt via een interne werkplek op school (een didactische leerwinkel) en via een externe werkplek (stages). 

  

Lessentabel

  5VK 6VK
Algemene vorming    
Godsdienst 2 u 2 u
Lichamelijke opvoeding 2 u 2 u
Project algemene vakken 4 u 4 u
Talenvorming    
Engels 2 u 2 u
Frans 2 u 2 u
Specifieke vorming    
Zakelijke communicatie Nederlands 2 u --
Basismodule Retailmedewerker 9 u 7 u
Module Visual merchandising 4 u 4 u
Stage 6 u 10 u
Totaal 33 u 33 u

 De stage wordt wekelijks georganiseerd:

  • vier uren per stagedag in het vijfde jaar;
  • acht uren per stagedag in het zesde jaar.

Twee overige uren stage worden ingericht in twee periodes van telkens een week waarin de andere lessen komen te vervallen.

 

Wat na deze richting?

Na de 3de graad kan je kiezen voor een specialisatiejaar: Winkelbeheer en etalage BSO.

Meer info vind je op Onderwijskiezer.