Waarom kiezen voor deze richting?

In de 3de  graad BSO Kantoor worden de competenties van Administratief medewerker verder uitgebouwd. Je leert op zelfstandige wijze deze competenties te verwerven binnen een complexere administratieve context. Daarnaast krijg je de aanvullende module Logistiek. 

 

Wie kan er starten in deze richting?

Je kan instappen in het 1ste leerjaar van de 3de graad:

  • als je als regelmatige leerling geslaagd bent voor het 2de leerjaar van de 2de graad.

Je kan instappen in het 2de leerjaar van de 3de graad: 

  • als je als regelmatige leerling geslaagd bent voor het 1ste leerjaar van de 3de graad beroepssecundair onderwijs in dezelfde studierichting of een andere studierichting van hetzelfde studiegebied;
  • als je als regelmatige leerling geslaagd bent voor het 1ste leerjaar van de 3de graad van het technisch secundair onderwijs in een studierichting die overeenstemmend is, nl. boekhouden-informatica, Handel en Secretariaat-talen. 

 

Wat leer je in deze richting?

De vorming Administratief medewerker met module Logistiek bestaat uit 4 vormingsonderdelen: 

  • Een communicatieve vorming waarin de praktische aspecten van zakelijke communicatie in het Nederlands, Frans en Engels worden aangebracht. 
  • Een basisvorming tot administratief medewerker. Deze staat in voor het onthaal, het bedienen van de telefoon, het verwerken van de post, het bijhouden van de agenda, het archiveren en het uitvoeren van ondersteunende secretariële en administratieve taken. Hij wordt ook ingeschakeld voor uitvoerende taken in de aankoop- en verkoopadministratie en boekhouding. 
  • Een aanvullende vorming tot logistiek medewerker. Hij zal de goederen zelfstandig in ontvangst nemen en opslaan. Hij zal de goederen verzamelen (orderpicking) en de goederen verzendklaar maken en de daarbij horende administratie. 
  • Een verdere diepgaande en geïntegreerde ICT-vorming. 

De vorming gebeurt via een interne werkplek op school (kantoorklas) en via een externe werkplek (stages).

  

Lessentabel

  5KA 6KA
Algemene vorming    
Godsdienst 2 u 2 u
Lichamelijke opvoeding 2 u 2 u
Project algemene vakken 4 u 4 u
Talenvorming    
Engels 2 u 2 u
Frans 3 u 3 u
Specifieke vorming    
Zakelijke communicatie Nederlands 2 u --
Basismodule Administratief medewerker 8 u 7 u
Module Logistiek 4 u 4 u
Stage 6 u 10 u
Totaal 33 u 33 u

De stage wordt wekelijks georganiseerd:

  • vier uren per stagedag in het vijfde jaar;
  • acht uren per stagedag in het zesde jaar.

Twee overige uren stage worden ingericht in twee periodes van telkens een week waarin de andere lessen vervallen.

 

Wat na deze richting?

Na de 3de graad kan je kiezen voor een specialisatiejaar Kantooradministratie en gegevensbeheer BSO.

Meer info vind je op Onderwijskiezer.