Waarom kiezen voor deze richting?

De derde graad Boekhouden-informatica TSO steunt op twee hoofdpijlers: toegepaste informatica en bedrijfseconomie. De richting biedt de geschikte opleiding voor verdere studies in hoger onderwijs. 

 

Wie kan er starten in deze richting?

Meestal stap je in na een 2de graad Handel, wat een logische overgang is. Je beschikt over een bijzondere interesse voor boekhouden en informatica, een stevige basis wiskunde en een voldoende analytisch denkvermogen om te kunnen slagen in deze studierichting.

Het is ook haalbaar om vanuit de 2de graad ASO of een andere studierichting van de 2de graad TSO in te stromen. Wij verwachten dan van jou heel veel inzet om de achterstand in boekhouden en informatica bij te benen via een aangepast inhaalprogramma.

 

Wat leer je in deze richting?

 • een stevige algemene vorming;
 • voldoende talenvorming: Nederlands, Frans en Engels met specifieke aandacht voor de praktische vaardigheden in een bedrijfseconomische context;
 •  een bedrijfsgerichte vorming, bestaande uit:
   • een bedrijfseconomisch gedeelte met aandacht voor het beleid van een onderneming en de boekhouding als beleidsinstrument (de dubbele boekhouding, de kostprijsberekening, de jaarrekeninganalyse en investeringsanalyse in een onderneming);
   • een gedeelte toegepaste informatica met aandacht voor de analyse en het ontwikkelen van oplossingen voor bedrijfsadministratieve problemen; de leerlingen leren hier programmeren, databankbeheer en de ontwikkeling van een webtoepassing (webdesign).

In het vak Toegepaste Informatica is er aandacht voor de ontwikkeling van software voor bedrijfsadministratieve toepassingen (programmeren), data-bankbeheer en de ontwikkeling van een webtoepassing (webdesign).

De bedrijfsgerichte vorming komt aan bod in het vak Bedrijfseconomie waarin boekhoudkundige, juridische en economische leerinhouden en toepassingen geïntegreerd aan bod komen via een concrete en praktijkgerichte aanpak met accent op actieve en zelfstandige werkvormen.

Via bedrijfsbezoeken, gastcolleges en een blokstage maak je kennis met de bedrijfswereld. Je werkt in de loop van de twee jaren aan een geïntegreerde proef waarin verschillende projecten en de stage aan bod komen. 

 

Lessentabel

  5BI 6BI
Algemene vorming    
Aardrijkskunde 1 u 1 u
Geschiedenis 1 u 1 u
Godsdienst 2 u 2 u
Lichamelijke opvoeding 2 u 2 u
Natuurwetenschappen 1 u 1 u
Wiskunde 4 u 4 u
Talenvorming    
Engels 3 u 3 u
Frans 3 u 3 u
Nederlands 3 u 3 u
Specifieke vorming    
Bedrijfseconomie 7 u 6 u
Toegepaste informatica 6 u 6 u
Stage --  
Totaal 33 u 34 u

De stage wordt ingericht in een periode van 2 aaneensluitende weken.

  

Wat na deze richting?

Na het volgen van deze richting kan je:

 • verder studeren in een professionele bachelor in toegepaste informatica, elektronica-ICT, bedrijfsmanagement … ;
 • je specialiseren en/of vaardigheden verbreden via verschillende 7de specialisatiejaren in het studiegebied Handel TSO (vb. webdesign, KMO-administratie, …) ;
 • na je voortgezette studie een job zoeken als hulpboekhouder (vb. in boekhoudkantoor), medewerker helpdesk, webdesigner …  

 Meer info vind je op Onderwijskiezer.

 

Slaagkansen bij verder studeren

Bron: Het Nieuwsblad, Bert Heyvaert, Welke middelbare studie geeft de beste slaagkans voor later?, 03/09/2013. Internet, 22/07/2014, (http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20130902_00721447#cijfers)