• Eerste graad

    Eerste graad

  • Domein Handel en informatica

    Domein Handel en informatica

  • Domein Welzijn en zorg

    Domein Welzijn en zorg

Eerste graad

In de eerste graad bieden wij zowel de A-stroom als de B-stroom aan. We werken met kleine klassen om je zo goed mogelijk te begeleiden in de overgang van de lagere school naar het secundair onderwijs.

Je maakt vanaf het begin kennis met enkele specifieke vakken van onze studiedomeinen zodat je een goede en doordachte keuze kan maken in de tweede graad.

  

Studiedomeinen

Vanaf de tweede graad kan je kiezen tussen twee studiedomeinen:

  • domein Handel en informatica,
  • domein Welzijn en zorg.

In beide studiedomeinen bieden wij je beroepsopleidingen en doorstroomrichtingen aan.

 

Doorstroomrichtingen zijn studierichtingen binnen het technisch secundair onderwijs (TSO). Zij bereiden je voor om met ruime kans op slagen door te stromen naar de professionele bacheloropleidingen in de hogeschool. Je krijgt een opleiding die na je hogere studie leidt naar een commerciële, administratieve of sociale loopbaan in de overheidsdienst, het bedrijfsleven of de dienstensector.

De leerinhouden in de doorstroomrichtingen zijn concreet, praktijkgericht en afgestemd op het gekozen studieprofiel.

 

Beroepsopleidingen zijn opleidingen binnen het beroepssecundair onderwijs (BSO). Ze zijn bestemd voor de leerlingen die – met het oog op een job – een praktijkgerichte opleiding willen volgen. Via de stages en seminaries kom je in nauw contact met je toekomstige arbeidswereld. Na het 7de specialisatiejaar (derde jaar van de derde graad) krijg je het diploma van het secundair onderwijs.