• Onze school1

  Kwaliteitsvol onderwijs

 • Onze school 2

  Handelen met zorg

 • Onze school3

  Gelijke onderwijskansen

 • Onze school

  Onze school sinds 1853

Volstaat de verhoogde zorg voor jou niet? Dan kan je een beroep doen op externe ondersteuning. Het CLB-team gaat dan na wat je als leerling nodig hebt, in overleg met jou, de school en je ouders. Indien een gemotiveerd verslag wordt opgemaakt, spreekt het CLB het ondersteuningsnetwerk aan (voor onze regio het WAN-team). De ondersteuning kan zowel individueel als klasgebonden zijn.

Wanneer de hierboven vermelde ondersteuning onvoldoende is, kan voor leerlingen met een “verslag” een IAC overwogen worden (zie M-decreet).

Op SJI proberen we via een goed onthaal en preventieve acties problemen te vermijden.

Via allerlei projecten zetten we in op sociale vorming, weerbaarheid, omgaan met genotsmiddelen en teamspirit. Jaarlijks worden ook in alle jaren activiteiten en voorstellingen georganiseerd rond pesten.

Onze eerstejaars maken kennis met elkaar gedurende twee volle onthaaldagen. Ze leren er elkaar, de leerkrachten en de school beter kennen. In het eerste trimester trekken ze ook samen naar Loppem voor een heuse teambuilding. Ook in het derde en vierde jaar worden meerdaagse uitstappen georganiseerd om de groep sterker en hechter te maken.