• Onze school1

  Kwaliteitsvol onderwijs

 • Onze school 2

  Handelen met zorg

 • Onze school3

  Gelijke onderwijskansen

 • Onze school

  Onze school sinds 1853

Gelijke onderwijskansen

Visietekst 2023-2024

 

 

Het Gelijke Onderwijskansen-beleid (GOK) van de school is geïntegreerd in de visie op leerlingbegeleiding. Deze integratie is evident, gezien de overlapping voor de domeinen leren en studeren en welbevinden. Daarnaast wordt de idee van Gelijke Onderwijskansen meegenomen in de verschillende beleidsdomeinen van de school. GOK staat dus niet op een eiland, maar vormt een wezenlijk onderdeel van de schoolwerking in al haar facetten.

 

 

We kiezen ervoor om het gros van de GOK-uren in te zetten voor coaching van leerlingen. De GOK-coaching wil een antwoord bieden aan de grote ondersteuningsbehoefte van onze leerlingen. Dit gebeurt in zowel collectieve als individuele initiatieven. Telkens is de aanpak erop gericht de leerling te ondersteunen in het leerproces en daardoor ook het welbevinden te bevorderen.

De uitvoering ligt in handen van een team van GOK-leerkrachten die hiervoor uren ter beschikking hebben binnen hun opdracht. Essentieel is echter dat de GOK-werking schoolbreed gedragen wordt. Een coach kan immers niet zonder input van de vakleerkracht.

 

Naast de GOK-coaching staan beleidsmatig ook volgende domeinen in de focus: het uitbouwen van een leerlijn Leren leren en het stimuleren van ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie.

 

Samengevat draait de GOK-werking rond deze twee krachtlijnen:

 • We willen aan alle leerlingen maximale kansen geven binnen onze schoolomgeving. Door de nodige tools, strategieën en hulp aan te bieden kunnen zij groeien, leren en zich ontwikkelen. We hebben daarbij een bijzondere aandacht voor kwetsbare leerlingen.
 • GOK wil ook een verbindende functie hebben tussen alle partijen die bij de school betrokken zijn: leerling, vakleerkrachten, leerlingbegeleiding, schoolleiding en ouders.