• Troeven

    Onze troeven: zorg en kwaliteit

  • Troeven 2

    Onze troeven: zorg en kwaliteit

  • Onze school

    Onze school sinds 1853

Onze school beschikt over een waaier aan audiovisuele middelen en aangepaste vaklokalen. . In het multimedialokaal liggen vaktijdschriften ter beschikking van leerlingen en leerkrachten. Ons steeds groeiend computernetwerk is onontbeerlijk om te voldoen aan de vereisten van het 21ste-eeuwse onderwijs. Wij bieden je de kans om het ook over de middag te gebruiken voor je schoolopdrachten. De klassieke lessen vullen we aan met virtuele leeromgevingen, die de realiteit simuleren en zo nieuwe oefenkansen creëren.

Theater- en bioscoopbezoek, historische zoektochten en bezoeken aan vakbeurzen, de VRT, banken, het parlement, musea … het is maar een greep uit de vele studie-uitstappen die we voor jou organiseren. Jaarlijks hoogtepunt voor de vijfde jaren is de meerdaagse uitstap naar Parijs en voor de laatstejaars is dit de buitenlandse schoolreis naar Italië of Spanje.

Wij bieden jou praktijkgerichte stagemogelijkheden in bedrijven, zorginstellingen en winkels. In het kader van realistisch onderricht en een ruime tewerkstelling willen wij de banden met de plaatselijke bedrijfswereld en de zorgsector sterk aanhalen.

Vanaf het vijfde jaar gaan leerlingen uit bepaalde richtingen reeds op stage. Voor onze leerlingen. uit sommige BSO-richtingen is dit wekelijks. De anderen krijgen verschillende keren per schooljaar blokstages van enkele weken. Zo maak je met de praktijk vooraleer je zelf het bedrijfsleven of de wereld van welzijn en zorg binnenstapt.

In  het zevende jaar Winkelbeheer en etalage krijg je de kans nuttige beroepservaring op te doen in een eigen winkel (leeronderneming). Ook klasverkopen, virtuele oefenfirma's, werkplekleren en seminaries helpen je op weg naar een succesvol beroepsleven.

Door de geïntegreerde proef krijgen alle laatstejaars in het studiedomein Handel en Informatica een levendig contact met het bedrijfsleven. In het domein Welzijn en zorg bewijzen de laatstejaars via de geïntegreerde proef dat ze de vereiste competenties voor het beroep of de hogere studie bezitten.

“Een gezonde geest in een gezond lichaam”

In de lessen lichamelijke opvoeding bieden we je diverse bewegingsvormen uit verschillende sportdomeinen aan. De jaarlijks georganiseerde sportdag blijft een hoogtepunt in het sportief gebeuren op onze school.

Maar ... als sportieveling krijg je ook de kans zowel recreatief als competitief deel te nemen aan verschillende sporten op woensdagmiddag. Naast de buitenschoolse sport biedt onze school jou  bovendien sportactiviteiten aan om je middagpauze zinvol door te brengen.