vrijdag 20 januari 2017

SID-in beurs

In kader van de voorbereiding op de toekomstige studiekeuze in het hoger onderwijs of op tewerkstelling bezochten alle 6 TSO en 7 BSO-klassen op vrijdag 20 januari de Sid-in beurs in Gent.

Op deze beurs geven verschillende hogescholen, universiteiten en andere onderwijsinstellingen informatie over hun opleidingen en andere studiemogelijkheden. Dat helpt de leerlingen bij hun studie- of beroepskeuze. Ze konden er terecht met vragen over wat beroepen inhouden, over mogelijke tewerkstelling en over verdere opleiding in bedrijven en organisaties.  Aan de stand van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) kregen ze inzicht in de arbeidsmarkt en vernamen ze wat hen als jonge werkzoekende te doen staat.

De beroepeninformatie is voor deze laatstejaars leerlingen zeker interessant als ze meteen willen werken na het secundair onderwijs, maar ook als ze verder studeren. Het is voor onze laatstejaars essentieel om te weten welke opleiding het beste voorbereidt op een bepaald beroep, waar de jobkansen liggen en in welke beroepssectoren ze terecht kunnen met een bepaald diploma.

Op maandag 27 maart is een infoavond over de studiekeuzes hoger onderwijs gepland. Onze laatstejaars kunnen op die avond hun concrete vragen aan oud-leerlingen stellen. 

Hieronder enkele sfeerfoto's van de beurs.

dinsdag 10 januari 2017

Studieuitstap Brussel 6 TSO

Op 10 januari trokken de klassen 6BI-6HA-6ST-6GWW richting Brussel. In de voormiddag stond een bezoek aan het  Europees Parlement op het programma. Ze werden verdeeld in twee groepen en kregen een rondleiding en uitleg in de plenaire zaal. De andere groep kon ondertussen de - vooraf voorbereide -vragen stellen aan Europees parlementslid Anneleen Van Bossuyt. Zij zetelt in de commissies  "Interne markt en consumentenbescherming" en "Industrie, onderzoek en energie" en ze gaf duidelijke voorbeelden over wat zij zoal doet binnen die commissies.

De leerlingen van 6 GWW namen hun lunchpauze in het cafetaria van het Parlamentarium en bezochten daarna het museum van Natuurwetenschappen. Daar werden de leerlingen ondergedompeld in de basisprincipes van evolutie. Doe- en denkopdrachten zorgden ervoor dat begrippen zoals natuurlijke en seksuele selectie, homologie en analogie, isolatie … vertrouwde termen werden. Na een inleidend bezoek aan de Galerij van de Evolutie volgde een spannend bordspel. Ze probeerden daarin als populatie van eencellige organismen verder te evolueren. De populatie die het sterkst aangroeide tijdens het spel was gewonnen. Na afloop was iedereen het erover eens dat het een leerrijk bezoek was.

De leerlingen van 6 BI/HA/ST werden in de namiddag verwacht in het Museum van de Nationale Bank van België.  Tijdens hun lunchpauze kregen ze de opdracht om een wandeling te maken langs het Federaal en het Vlaams Parlement en er een foto te nemen. Ze vonden het héél leuk dat ze met minister Kris Peeters op de foto konden!

In de NBB werd de groep nog eens in twee verdeeld en kregen ze interessante uitleg over allerlei ‘goederengeld’ ( vederriem, theeblok, stenen geld, bevergeld …), ontstaan van munten, de wisselaarstafel (ontstaan van het instituut bank en eerste biljetten), de taken van de NBB, beveiliging van biljetten,  het monetair beleid dat de NBB kan voeren via de kortetermijnrente en nog veel meer.

De leerlingen waren het unaniem eens dat ze veel bijgeleerd hebben tijdens deze studieuitstap!

maandag 24 oktober 2016

#Verlies

Op maandag 24 oktober stond tijdens de pauze van 14u40 een mimespeler op de speelplaats. Omdat verdriet in onze kleren kruipt, mochten de leerlingen en leerkrachten namen opschrijven van mensen die ze verloren hebben. 

Wij ontvingen die dag een aantal affiches waarop afscheurbare strookjes zijn gekleefd.

Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk leerlingen meteen na de act een strookje meenemen en ‘iets’ delen over verlies op de facebookpaging Herkenbaarverlies.

De organisatoren van het project informeerden de leerlingen en collega's over de mogelijkheden aan begeleiding die er bestaan bij het verwerken van een verlies.

Wie wil, kan een foto, tekstje, gedicht, liedje... delen over verlies op de facebookpaging #Herkenbaarverlies. Op die pagina zal ook het wedstrijdreglement te vinden zijn. Uit de ingezonden foto’s, liedjes, gedichten … wordt per school een FNAC-bon ter waarde van €30 verloot.

vrijdag 28 oktober 2016

Blokstage voor 6 BI-HA-ST

Als onderdeel van de Geïntegreerde Proef (Gip) liepen de leerlingen van 6 Boekhouden-informatica, 6 Handel en 6 Secretariaat-talen twee weken stage van 17-28 oktober. Tijdens deze blokstage voeren zij diverse taken uit, aansluitend bij hun profiel van hulpboekhouder, IT-supportmedewerker, (commercieel) administratieve bediende of office assistant.

De blokstage is achter de rug en de evaluaties zijn gebeurd. De stagementoren zijn héél tevreden over onze stagiairs ... van bepaalde leerlingen hoorden we dat het leek alsof ze er reeds jaren in dienst waren en anderen zouden direct aangenomen worden indien er een vacature was!

Om deze blokstage mogelijk te maken kan de school rekenen op de medewerking van heel wat bedrijven en organisaties in en rond Wetteren  (sommige ook in Gent, Aalst, Dendermonde ...).

Via deze weg willen wij deze stageplaatsen (en de stagementoren) bedanken voor hun medewerking.

vrijdag 16 september 2016

Dag van de verkeersveiligheid

In het kader van de week van de mobiliteit organiseerde de school op vrijdag 16 september in samenwerking met de gemeente Wetteren, een dag van de verkeersveiligheid.

De eerstejaars luisterden in CC Nova naar de lezing ‘Verkeerd moment, verkeerde plaats’. Op basis van het boek "Verkeerd moment, verkeerde plaats" vertelt de auteur Luc Descamps het verhaal van Eva, een 18-jarig meisje dat slachtoffer wordt van een verkeersongeval en haar moeizame strijd om de draad van het normale leven weer op te pakken.

De tweedejaars bekeken de film Booster. Booser brengt het leven in kaart van een stel jongeren die zich amuseren op de pleintjes in de voorstad en pronken met hun opgefokte brommers. Achter hun quasi onverschillige façade worstelen ze met tienerproblemen: de eerste verliefdheid, de status in de groep en het vage besef dat er meer moet zijn in het leven dan dit.

De leerlingen van de 2de graad gingen naar de voorstelling ‘Opgefokt!’.

‘Opgefokt’ vertelt het verhaal van de jonge Kenneth. Kenneth heeft niet meer nodig dan meisjes, drank en razendsnelle scooters om gelukkig te zijn. Hij raast door het leven en meent dat niets hem kan tegenhouden. Maar dan krijgt hij een zwaar verkeersongeval. Van machoman tot comapatiënt, zo kun je de evolutie van de 16-jarige Kenneth in een notendop omschrijven. Opgefokt! is een heel aanschouwelijke vertelling die jongeren doet stilstaan bij hun eigen gedrag in het verkeer.

De 5de jaars gingen naar de voorstelling ‘Flits’. In een theatermonoloog vertelt Wim Geysen het verhaal van een avondje uit met zijn beste vrienden. Op de terugweg na een geweldig verjaardagsfeestje slaat echter het noodlot toe.

Flits! werd gecreëerd in nauwe samenwerking met Ouders van Verongelukte Kinderen vzw. De monoloog wordt ondersteund door popmuziek en flitsende, aangrijpende videobeelden - geprojecteerd op groot scherm. Zonder belerend te zijn, weet Wim de jongeren te raken. Hij houdt hen een spiegel voor, confronteert hen met de gevolgen van dronken rijden.

Voor de 6de en 7de jaren organiseerden we een getuigenis.

Om jongeren uit de 3de graad van het secundair onderwijs bewust te maken van hun gedrag in het verkeer ontwikkelde vzw Rondpunt het project ‘Getuigen onderweg’. Hierbij komt een verkeersslachtoffer of nabestaande in de klas vertellen over zijn ongeval en de gevolgen. Die gevolgen zijn vaak ingrijpender en langduriger dan een kort krantenartikel doet vermoeden.

Wij zijn ervan overtuigd dat deze initiatieven bij onze leerlingen een gedragsverandering teweegbrengen en hen stimuleren tot een veiliger gedrag in het verkeer.

dinsdag 28 juni 2016

Proclamatie laatstejaars

Na jaren van hard werken en plezier mochten onze laatstejaars op dinsdag 28 juni hun diploma in ontvangst nemen. Tijdens de viering toonden zij het beste van zichzelf. De officiële uitreiking van hun diploma werd afgesloten met een gezellige receptie.

En nu … ligt de wereld aan hun voeten. Hier start een nieuw begin. Het ga jullie goed!

Voor een office assistant is het heel belangrijk om zich stijlvol te gedragen en te kleden ... zij (of hij)  is immers het 'visitekaartje' van de onderneming.

De leerlingen van 6 Secretariaat-talen kregen op maandag 11 april een interessante uiteenzetting door kleurenconsulente Stephanie Van Achter. Stephanie is zelf oud-leerlinge van de richting secretariaat-talen.

Zij begon haar presentatie met uitleg over wat kleur juist is, de soorten kleuren, psychologie van kleur en de vier seizoenstypes.Vervolgens kreeg elke leerling een korte individuele kleuranalyse. De outfits voor het eindejaarsbal zullen in de perfecte kleur aangekocht worden! (En met al die zomertypes zullen de kleuren  'zeegroen' en 'framboosroze' misschien overheersen!). 

Om af te ronden gaf Stephanie heel wat nuttige tips die de leerlingen kunnen toepassen bij een sollicitatiegesprek. De algemene tips bij een presentatie zullen nuttig zijn bij de GIP-voorstelling eind juni en tevens tijdens de rondleidingen die ze zullen verzorgen met de openschooldag.

Enkele sfeerfoto's van deze interessante en boeiende uiteenzetting kan u hier bekijken. 

In het kader van de studiekeuzebegeleiding van onze laatstejaarsleerlingen plannen we elk jaar een infoavond met onze oud-leerlingen, huidige studenten van het Hoger Onderwijs.

Op maandagavond 21 maart was het een leuk weerzien met een twintigtal oud-leerlingen die enthousiast over hun hoger onderwijservaring kwamen getuigen voor een 40-tal zesdejaars met hun ouders.

De studenten waren niet lukraak gekozen, maar op vraag van onze laatstejaars en hun toekomstige studiekeuze. Immers, in de maanden ervoor, maakten ze kennis met de waaier van studiemogelijkheden en hadden ze reeds gebrainstormd over hun toekomstige opleiding.

De grote vraag resulteerde vooral in 5 studiepijlers: bachelor onderwijs (kleuter, lager, secundair), verpleegkunde, sociaal werk, office management en bedrijfsmanagement.

De studiecoach mevrouw Ellen De Cremer behandelde tijdens een algemene inleiding het belang van een juiste en doordachte studiekeuze, de slaagkansen, de eventuele moeilijkheden bij de overgang naar het hoger onderwijs, het kostenplaatje, de mogelijkheden van individuele trajecten, enz.

Daarna konden onze leerlingen en hun ouders aan diverse infostanden tal van info rond de hogescholen en nuttige adviezen en tips van de studenten verkrijgen.

Het was uitermate prettig om onze oud-leerlingen zo enthousiast aan het werk te zien en om onze leerlingen zo geboeid naar hen te horen luisteren…

We wensen zowel onze laatstejaars én onze oud-leerlingen veel succes in hun verdere studies.

Enkele sfeerbeelden van de infostands kan u hier bekijken.

vrijdag 11 maart 2016

Tweedaagse Euregio Maas-Rijn

Op 10 en 11 maart verkenden de leerlingen van 6 boekhouden-informatica, 6 handel en 6 secretariaat-talen in het kader van hun GIP de Euregio Maas-Rijn. 

Donderdagmorgen 10 maart werd gestart met een bezoek aan het mooie stadje Eupen. Het koopcentrum Eupen Plaza was de ideale 'sanitaire stop' en nuttig om nog wat proviand in te slaan. Een korte wandeling naar de 'Oberstadt' bracht wat kennis bij over enkele opmerkelijke gebouwen of monumenten. 

Tegen 11 u was er afspraak bij Chocolaterie Jacques (in Eupen) voor een bezoek aan het museum en de inpakafdeling (via een glaswand). De leerlingen kregen er een leerrijke rondleiding in het Frans.

Na de picknick in 'Café Ninglinspo' trokken zij de bergschoenen aan voor een geografische wandeling in de prachtige vallei van de Ninglinspo (Nonceveux). Dankzij de deskundige uitleg van mevr. Bauters weten zij nu alles over deze grillige "bergrivier" die zich vanaf het plateau van de Hoge Venen (510 m) op 140 m hoogte in de Amblève stort.

In de jeugdherberg 'Euregionales Jügendgästehaus' in Aken wachtten een gezellige maaltijd en wat ontspanning met een karaokespel, geleid door de leerlingen van 6ST. 

Vrijdag  11 maart stond als eerste stop een geleid bezoek aan Printenbäckerei Klein op het programma. Een korte wandeling bracht ons via het postkantoor naar de Elisenbrünnen waar in de 'Tourist Info' een stadsplan werd gevraagd. Na een geleid bezoek aan de Dom konden de leerlingen de stadsrally starten. (in het Duits voor de leerlingen van ST en HA). Het waren  twee leerrijke dagen voor een enthousiaste groep laatstejaars!

Enkele sfeerbeelden kan je bekijken in Euregio dag1  en  Euregio dag2  en  album 3.

Op donderdag 18 februari brachten de leerlingen van 6TSO (Handel, Boekhouden-informatica, Secretariaat-talen en Gezondheids- en welzijnswetenschappen) twee bezoeken op dezelfde studie-uitstap.

In het kader van het vak wiskunde bezochten de leerlingen de tentoonstelling IMAGINARY. De tentoonstelling vond plaats in de Universiteit van Antwerpen.

IMAGINARY liet de leerlingen en leerkrachten kennismaken met wiskunde in haar volle breedte, kracht en schoonheid.

De tentoonstelling omvatte talrijke topkwaliteit-posters, een hele reeks 3D-prints van wiskundige objecten, en een reeks softwarevisualisaties en -simulaties waarmee de leerlingen interactief aan de slag konden, via grote touchscreens. Zowel wiskunde die je meeneemt in verwondering en bewondering, als de kracht van wiskundige modellen voor toepassingen kwamen aan bod.

In het kader van het vak geschiedenis bezochten de leerlingen het museum Red Star Line in Antwerpen.

Twee miljoen landverhuizers vertrokken met de Red Star Line een Belgisch-Amerikaanse rederij vanaf 1873 tot 1934 via Antwerpen naar Amerika of Canada. Ze vertrokken vanuit heel Europa en Rusland via Antwerpen naar een beter leven ...

We zien heel veel gelijkenissen met de vluchtelingen vandaag ...

Ook toen waren het vooral alleenstaande jonge mannen die hun geluk daar gingen zoeken om soms later terug te keren als het niet echt de verwachte Amerikaanse droom was. Bij anderen zien we dan dat ze na verschillende jaren hun gezin laten overkomen en dus een gezinshereniging krijgen.

In de vaste collectie zagen we vele schepen met hun onderverdelingen van 1ste, 2de en 3de klasse.

De landverhuizers behoorden tot de 3de klasse. Zij moesten ook een volledige medische controle ondergaan om te mogen vertrekken. De Amerikanen wilden immers gezonde krachten met een juiste overtuiging en zonder beperkingen ... 

We krijgen er ook  de verhalen van de verschillende passagiers of landverhuizers zoals Albert Einstein die een regelmatige gast was op de oceaanstomers van de Red Star Line en verlaat Duitsland definitief als Hitler aan de macht komt.

En Ita Moel, die leed aan trachoom, een besmettelijke oogaandoening. Dat had zeer zware gevolgen voor haar reis naar Amerika...ze moest immers terug.

Baruch Goldfeld wil in 1917 met zijn gezin vanuit Rusland naar Canada vluchten. Maar immigratiequota en andere problemen verhinderen dat. De familie strandt in Antwerpen. Zoon Alexander maakt het allerbeste van zijn gedwongen verblijf.

Uit al deze verhalen en documenten hebben we heel wat leed gezien en het was duidelijk dat het toen , zoals vandaag, geen makkelijke reis was en dat mensensmokkelaars en bedriegers ook toen al van de moeilijke situatie van de landverhuizers profiteerden.

Bekijk hier het fotoalbum van Red Star Line.

Hier kan je enkele sfeerbeelden van Imaginary bekijken.

Pagina 4 van 5