In het kader van de studiekeuzebegeleiding van onze laatstejaarsleerlingen plannen we elk jaar een infoavond met onze oud-leerlingen, huidige studenten van het Hoger Onderwijs.

Op maandagavond 21 maart was het een leuk weerzien met een twintigtal oud-leerlingen die enthousiast over hun hoger onderwijservaring kwamen getuigen voor een 40-tal zesdejaars met hun ouders.

De studenten waren niet lukraak gekozen, maar op vraag van onze laatstejaars en hun toekomstige studiekeuze. Immers, in de maanden ervoor, maakten ze kennis met de waaier van studiemogelijkheden en hadden ze reeds gebrainstormd over hun toekomstige opleiding.

De grote vraag resulteerde vooral in 5 studiepijlers: bachelor onderwijs (kleuter, lager, secundair), verpleegkunde, sociaal werk, office management en bedrijfsmanagement.

De studiecoach mevrouw Ellen De Cremer behandelde tijdens een algemene inleiding het belang van een juiste en doordachte studiekeuze, de slaagkansen, de eventuele moeilijkheden bij de overgang naar het hoger onderwijs, het kostenplaatje, de mogelijkheden van individuele trajecten, enz.

Daarna konden onze leerlingen en hun ouders aan diverse infostanden tal van info rond de hogescholen en nuttige adviezen en tips van de studenten verkrijgen.

Het was uitermate prettig om onze oud-leerlingen zo enthousiast aan het werk te zien en om onze leerlingen zo geboeid naar hen te horen luisteren…

We wensen zowel onze laatstejaars én onze oud-leerlingen veel succes in hun verdere studies.

Enkele sfeerbeelden van de infostands kan u hier bekijken.

donderdag 25 februari 2016

Belfair-beurs

Op donderdag 25 en vrijdag 26 februari 2016 organiseerde COFEP, de Belgische centrale voor oefenfirma’s, haar jaarlijkse BELFAIR internationale handelsbeurs in het ICC in Gent..

Met een bezoekersaantal van 1150, iedere dag 1200 deelnemers en 175 begeleiders was ook de editie van 2016 een groot succes. Speciaal aan de beurs is dat de standhouders namelijk allemaal oefenfirma’s zijn gerund door leerlingen, studenten en VDAB-cursisten. De deelnemers bieden een ruim en gevarieerd assortiment aan.  Zo verkoopt onze oefenfirma Casa Decora huis- en tuindecoratie, het assortiment van onze peterbedrijf Quetzales.

De leerlingen van 7kantoor moeten goed voorbereid zijn. Ze krijgen deadlines opgelegd, worden gestimuleerd om uit hun schoolse cocon te stappen o.a. door bezoekers te onthalen, een live verkoopgesprek te voeren, te onderhandelen en dat terwijl de leerkracht toekijkt op hun taalgebruik en uitstraling. Dat is iets wat zeker niet ontbreekt op de beurs. De gemotiveerde jongens en meisjes lopen met volle overgave van stand tot stand om verkopen af te sluiten. Dankzij de Belfair-beurs worden contacten gelegd die doorheen het werkjaar leiden tot een nauwere samenwerking.

Een team van externe juryleden (mystery shopper) gaat tijdens Belfair op pad en laat zich volledig onderdompelen in de sfeer die door de standhouders gecreëerd wordt. Wie slaagt er in om hun naar zich toe te lokken en te overtuigen een bestelling te plaatsen? In hun beoordeling houden zij o.a. rekening met volgende criteria: Hoe verliep het onthaal? Hoe verliep het verkoopgesprek? Wist men wat er in de catalogus stond (productkennis en verkoopsvoorwaarden)? Werd er goed onderhandeld? Had men aandacht voor een correct taalgebruik? Had men aandacht voor een verzorgd voorkomen (uitstraling)? En ja hoor de intensieve verkoopstraining en tips die onze leerlingen voordien kregen misten hun doel niet … we schreven meer dan 60 orders uit aan bestaande en nieuwe klanten.

Tijdens de wedstrijd van de ‘elevator pitch’ kregen de lln de opdracht op een ludieke wijze gedurende amper 1 minuut de oefenfirma Casa Decora voor te stellen. Ook deze opdracht werd voortreffelijk voorbereid en uitgevoerd.

 Het enthousiasme en de inzet, de waardering en complimentjes, de vele orders en bezoekers aan de stand, de schitterende samenwerking, … het werd voor de leerlingen en begeleidende leerkracht een niet te vergeten succeservaring!

 

 Klik hier om naar het fotoalbum te gaan!

vrijdag 19 februari 2016

Viering laatste 100 dagen

Op vrijdag 19 februari vierden de 6de en 7de jaars hun laatste 100 dagen in het secundair. Het begon met een 'poortbezetting' aan de school waarna de verschillende groepen erop uit trokken voor diverse activiteiten o.a. bowling in Gent en Aalst, wellness, stadswandeling in Gent enz...

Enkele sfeerbeelden kan je hier bekijken.

maandag 15 februari 2016

Dikke truiendag op SJI

Al 12 jaar op een rij doet onze school mee aan dikke truiendag. Net zoals vorige jaren werd ook dit schooljaar de verwarming een tijdje uitgezet op 15 februari en dat hebben we zeker gevoeld die dag!

Dit jaar motiveerden we de leerlingen om in een onesie of met een gezellig warm dekentje naar school te komen. Vele leerlingen volgden de oproep en het werd een kleurrijke, gezellige, maar vooral ook warme dag op school. 

Ook in de tweede graad ging de dikke truiendag niet onopgemerkt voorbij. De leerlingenraad zorgde onder de middag voor lekkere warme chocomelk, mét slagroom én marshmallows! Sommigen kwamen zelfs tot drie keer toe terug voor meer. Een actie die dus zeker 'gesmaakt' werd.

 

Klik hier om naar het fotoalbum te gaan.

donderdag 26 november 2015

VIRO Beurs Hasselt

Kopen, verkopen, onderhandelen, samenwerken, verantwoordelijkheid tonen en zelf initiatief nemen, het zijn maar een paar van de vele werkwoorden die centraal staan tijdens onze deelname aan de Viro-beurs voor oefenfirma’s. Jaarlijks organiseert de PXL Hasselt dit evenement in het kader van “ondernemende school”.  Op donderdag 27 november was het weer zo ver. In de sporthal kregen alle deelnemers de kans om te tonen wat ondernemend zijn betekent en hun producten en diensten aan te bieden. Onze school verkocht met de oefenfirma Casa Decora leuke decoratieartikelen. De stand oogde kleurrijk en aantrekkelijk. Het verkopen van onze artikelen met behulp van de tablet en de geautomatiseerde verwerking van de orders aan de hand van een template maakte dat alles professioneel en foutloos verliep. We registreerden meer dan de vooropgestelde 30 orders. De Viro-beurs was een boeiende en leerrijke ervaring. Op naar de volgende beurs in Gent!

Klik hier om naar het fotoalbum te gaan

Maandag 19 oktober was voor  5 Boekhouden-informatica, 5 Handel, 7 Winkelbeheer en etalage en 7 Kantooradministratie en gegevensbeheer de ‘Dag van het ondernemen’.

Hoe je een onderneming, in dit geval een bar, kan oprichten, werd in de voormiddag op ludieke wijze getoond door de toneelvereniging ‘Uitgezonderd.Theater!’ uit Lokeren in opdracht van EROV (Economische Raad voor Oost-Vlaanderen). De ondernemers-vaardigheden zoals lef, risico’s durven nemen, verantwoordelijkheid dragen, zelfvertrouwen ontwikkelen … werden extra in de verf gezet.

De toneelvoorstelling ‘Eureka, ik onderneem’ werd afgesloten met een getuigenis ‘uit het veld’: een ondernemer vertelde over de risico’s, maar ook over de voldoening die een eigen zaak kan geven.

In de namiddag toetsten de leerlingen tijdens de economische wandelzoektocht de theorie aan de praktijk: Gent is een handelsstad en lesonderwerpen zoals prijsdiscriminatie, openingsuren, originele concepten, mooie logo’s … kwamen aan bod.

De groepjes van 5BI+Ha hebben tijdens het bezoek aan het ondernemingsloket Partena/HDP vragen kunnen stellen over hun eigen fictief bedrijf. Het attest bedrijfsbeheer is in ieder geval een must! De lessen Bedrijfseconomie zullen nog van pas komen …

Bekijk hier enkele sfeerbeelden (tijdens de theatervoorstelling was het moeilijk om foto's te nemen). 

donderdag 10 september 2015

Teambuilding

In kader van de opstart van de leeronderneming en oefenfirma, en om te voldoen aan de leerplandoelstellingen  'werken in team' werd op woensdagvoormiddag en donderdagnamiddag voor de lln. van 7KAG en 7WET een teambuildingssessie georganiseerd.

We startten met een kennismakingsgesprek. Omdat de lln. tijdens de cursus leren communiceren, feedback geven en leiding geven, is het belangrijk dat ze eerst inzicht in zichzelf krijgen. Ze stellen een positieve en negatieve eigenschap voor a.d.h.v. 2 gekozen figuurtjes. Deze oefening was onmiddellijk ook een toepassing op 'actief luisteren'.

Op basis van een woordenwolk kwamen de lln. tot de definitie van 'wat is een team'. Als afsluiter werden verschillende kaartspelen gespeeld om elkaars vaardigheden, kwaliteiten, en gevoelswaarden te leren kennen.

 

Op donderdagnamiddag trokken we naar de Zandbergen voor een gezellige picknick. Het uitvoeren van de outdoor activiteiten met bv menselijke knoop, touwtrekken ... maakten het groepsgevoel nog hechter.

 

Klik hier om naar het fotoalbum te gaan!

maandag 30 maart 2015

Wat na het 6de jaar?

Wat na het zesde jaar? Geen evidente keuze.

Onze eindjaren kregen een uiteenzetting 'Op stap naar hoger onderwijs' door mevr. Van Durme (CLB) en ze bezochten eind januari de keuzebeurs Sid-in. Er waren al verkennende gesprekken met de klasleraar en op 30 maart kwamen de oud-leerlingen hun studierichting voorstellen.

Hopelijk werden de vragen van de laatstejaars en hun ouders van een antwoord voorzien.Waarom doen we dit en zoveel meer?  Omdat een juiste keuze essentieel is.

Bedankt aan alle oud-leerlingen die met plezier een avond opofferden om met veel enthousiasme uitleg te geven! Het deed deugd jullie te mogen verwelkomen en te vernemen hoe goed jullie het doen in het Hoger Onderwijs.

Enkele sfeerbeelden kan u hier vinden.

Onder het motto ‘in elke leerling zit ondernemerstalent’ organiseert SJI ook in de 3de graad heel wat initiatieven om de ondernemersvaardigheden te stimuleren. Deze initiatieven hebben voornamelijk de bedoeling om het wederzijds begrip tussen werkgevers en toekomstige werknemers te vergroten en een positieve beeldvorming over ondernemerschap bij jongeren te creëren.

Op 23 maart kwam de heer Herman Van de Velde op bezoek, tot voor kort gedelegeerd bestuurder van het gelijknamige bedrijf uit Schellebelle met de wereldbefaamde merken Marie Jo en Prima Donna.

Dat Herman een Vlaamse topondernemer is bewijst het succesverhaal van het bedrijf. Herman kent SJI niet alleen als Wetteraar maar ook als werkgever van heel wat oud-leerlingen van de school. In de periode dat SJI nog de studierichting ‘Snit en naad’ aanbood werden immers heel wat gedreven en bekwame afgestudeerden bij Van de Velde als stiksters tewerkgesteld. Maar ook in de boekhouding, ontwerp en inpak werken oud-leerlingen van SJI.

Herman bracht de leerlingen een duidelijk beeld van wat ondernemen is en wat werken in een onderneming vandaag betekent. Dit inzicht zal hen zeker en vast helpen bij hun studie- of beroepskeuze. Het was voor de leerlingen een unieke ervaring om rechtstreeks met hem in dialoog te treden en een antwoord te krijgen op vragen zoals welke vaardigheden en attitudes zijn noodzakelijk om in een bedrijf succesvol mee te draaien? Wat verwachten bedrijven van jonge werknemers? Wat betekent ondernemen in de praktijk.

Hij inspireerde de leerlingen met zijn expertise, passie en energie. Het was een ideale gelegenheid om de leerlingen ondernemersgeest en -visie  mee te geven, hen te enthousiasmeren voor het ondernemerschap, en te vertellen wat werkgevers van onze leerlingen als toekomstige werknemers verwachten.

 

De leerlingen reageerden spontaan op de vragen, formuleerden correcte antwoorden en waren volledig in de ban van het succesverhaal ‘Van De Velde’. De tips van deze gedreven ondernemer én zijn krachtig verhaal hebben zeker en vast bij enkele leerlingen het ondernemersvuur aangewakkerd!

Enkele sfeerbeelden en persartikels kan u hier bekijken.

Op donderdag 26 en vrijdag 27 februari 2015 organiseerde COFEP, de Belgische centrale voor oefenfirma’s, haar jaarlijkse BELFAIR internationale handelsbeurs in het ICC in Gent. Onze oefenfirma Casa Decora nam deel aan de beurs en won de wedstrijd Mystery Shopping.

Met een bezoekersaantal van 1150, iedere dag 1200 deelnemers en 175 begeleiders was ook de editie van 2015 een groot succes. Speciaal aan de beurs is dat de standhouders namelijk allemaal oefenfirma’s zijn gerund door leerlingen, studenten en VDAB-cursisten. De deelnemers bieden een ruim en gevarieerd assortiment aan.  Zo verkoopt onze oefenfirma Casa Decora huis- en tuindecoratie, het assortiment van hun peterbedrijf Quetzales.

De jongeren moeten goed voorbereid zijn. Ze krijgen deadlines opgelegd, worden gestimuleerd om uit hun schoolse cocon te stappen o.a. door bezoekers te onthalen, een live verkoopgesprek te voeren, te onderhandelen en dat terwijl de leerkracht toekijkt op hun taalgebruik en uitstraling. Dat is iets wat zeker niet ontbreekt op de beurs. De gemotiveerde jongens en meisjes lopen met volle overgave van stand tot stand om verkopen af te sluiten. Dankzij de Belfair-beurs worden contacten gelegd die doorheen het werkjaar leiden tot een nauwere samenwerking.

Een team van externe juryleden gaat tijdens Belfair op pad en laat zich volledig onderdompelen in de sfeer die door de standhouders gecreëerd wordt. Wie slaagt er in om hun naar zich toe te lokken en te overtuigen een bestelling te plaatsen? In hun beoordeling houden zij o.a. rekening met volgende criteria: Hoe verliep het onthaal? Hoe verliep het verkoopgesprek? Wist men wat er in de catalogus stond (productkennis en verkoopsvoorwaarden)? Werd er goed onderhandeld? Had men aandacht voor een correct taalgebruik? Had men aandacht voor een verzorgd voorkomen (uitstraling)? En ja hoor de intensieve verkoopstraining en tips die onze leerlingen de dag voordien kregen misten hun doel niet … we wonnen de Mystery Shopping- wedstrijd!

 Het enthousiasme en de inzet, de waardering en complimentjes, de vele orders en bezoekers aan de stand, de schitterende samenwerking, de gewonnen prijzen… het werd voor de leerlingen en begeleidende leerkracht een niet te vergeten succeservaring!

Enkele sfeerbeelden.

Pagina 5 van 6